Toán đái học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng giúp các em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Diện tích các hình cơ bản

Nhờ đó, sẽ biết cách áp dụng vào bài tập tốt hơn, để càng ngày học giỏi môn Toán. Vậy mời các em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới trên đây của loanthehongnhan.vn:


Tổng hợp bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán đái học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta mang chiều dài cùng chiều rộng lớn nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT kiếm tìm cạnh bằng phương pháp lấy DT chia cạnh đã biết.


2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta mang độ dài một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình vuông, nhằm tìm cạnh hình vuông ta rước chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích s hình vuông, ta rước độ dài một cạnh nhân với chủ yếu nó.

Mở rộng: ví như biết diện tích hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta rước tổng hai cạnh kề nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta mang độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta rất có thể tính:

Độ nhiều năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta đem độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta lấy chu vi phân tách 4.


Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta rước tích độ dài hai đường chéo chia đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta mang độ nhiều năm 3 cạnh tam giác cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta search cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta mang độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta rước độ dài các cạnh hình thang cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thang và độ nhiều năm 3 cạnh, ta rất có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy tổng độ dài hai lòng nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như biết diện tích hình thang, ta rất có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tròn, ta có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy buôn bán kinh nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta rước cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = phường x c

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta đem chu vi dưới mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta mang chiều rài nhân với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích bao bọc hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với con đường sinh hình nón (l). Đường sinh rất có thể là một đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì mặt đường sinh có chiều lâu năm từ mép của vòng tròn mang đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị xấp xỉ là 3,14r: buôn bán kính mặt đáy hình nón cùng bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung xung quanh hình nón cùng với diện tích dưới mặt đáy hình nón. Vày diện tích mặt đáy là hình tròn trụ nên áp dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: buôn bán kính hình tròn trụ đáy.

Xem thêm: Đổi Tọa Độ Trên Google Earth / Maps, Hướng Dẫn Đưa Toạ Độ Điểm Lên Google Earth

h: là đường cao hạ từ bỏ đỉnh xuống chổ chính giữa đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
đái Ngọc
loanthehongnhan.vn
624
Lượt tải: 13.209 Lượt xem: 563.016 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết thiết lập về

Link loanthehongnhan.vn chính thức:

Toán tiểu học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản loanthehongnhan.vn Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA