Sự quyết trung khu của con fan thể hiện bởi ý chí, nghị lực thế gắng kết thúc một bài toán nào đó. Ý chí, nghị lực càng bạo dạn mẽ, mô tả quyết chổ chính giữa càng khủng và phần trăm thành công càng cao. Trong câu hỏi từ quăng quật thuốc lá cũng tương tự vậy, có triển khai được hay không là vày mức độ quyết trọng tâm của chính người hút dung dịch có mong ước từ vứt thuốc lá.

 

-->