Top sự kiện hot

  • [ HOT SỰ KIỆN ] KHUYẾN MÃI 100% CÁC MỐC TÍCH NẠP

    "[ HOT SỰ KIỆN ] KHUYẾN MÃI 100% CÁC MỐC TÍCH NẠP"

  • [HƯỚNG DẪN] MUA THẺ GATE & VCOIN ĐỂ NẠP KNB VÀO GAME

    "[HƯỚNG DẪN] MUA THẺ GATE & VCOIN ĐỂ NẠP KNB VÀO GAME"

[ Hot Tính Nang ] Anh Hùng Cái Thế

Loạn Thế Hồng Nhan - TOP Xu Hướng Game Chiến Thuật 2019

 

[ Hot Tính Nang ] Anh Hùng Cái Thế - 1

 

Anh hùng cái thế, tự do bồi dưỡng

 

[ Hot Tính Nang ] Anh Hùng Cái Thế - 2

 

- Trong Loạn Thế Hồng Nhan có rất nhiều tướng cool ngầu mang đặc sắc riêng. Tướng có 3 thuộc tính cơ bản là sức mạnh, nhanh nhạy, trí lực, có thể chuyển thành công, thủ, HP, tốc độ.

 

- Nâng bậc tướng là một trong những tuyến trưởng thành chính của Tướng, Tướng cần đủ điều kiện nhất định, sau khi thu thập các nguyên liệu nâng bậc có thể tiến hành nâng bậc.

 

- Sau khi nâng bậc tướng có thể nhận vô số thuộc tính, khi nâng xong 1 bậc có thể kích hoạt kỹ năng Thiên Phú.

 

- Hệ thống bồi dưỡng có thể tự động chọn hướng trưởng thành của Tướng, tự do phân phối điểm số sức mạnh, nhanh nhạy, trí lực, tăng thuộc tính tương ứng và có thể tạo ra các tướng đặc sắc.

 

- Khi bồi dưỡng liên tiếp tăng 3 lần thuộc tính giống nhau sẽ nhận thuộc tính tương ứng.

 

- Hệ thống Đồ Đằng có thể tăng điểm sức mạnh, nhanh nhạy, trí lực Tướng , tỉ lệ kỹ năng và sát thương kỹ năng. Đồ Đằng cần Ngọc Thanh Long, Tụ Linh Phù để kích hoạt. Kích hoạt Đồ Đằng tương ứng, thuộc tính tướng sẽ tăng mạnh.

 

- Gỡ giáp sẽ đưa tướng về trạng thái ban đầu và hoàn lại toàn bộ nguyên liệu và một số xu, người chơi cần thận trọng sử dụng.

Game SG140