Website loanthehongnhan.vn là sân nghịch giải trí cho tất cả những người yêu công nghệ và kiến thức. Là nơi đem đến những phát âm biết, gần như tin tức tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, năng lượng điện tự động, technology thông tin, viễn thông với thông tin cho nhau những thành công kỹ thuật new nhất. Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc chúng ta sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan tiền đến chính trị.
Không bàn vụ việc liên quan mang lại tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức triển khai nào.
Không làm địa điểm trao đổi giao thương mua bán các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu nhằm viết bài phải gồm nguồn dẫn nếu chưa phải là sáng tác của bạn..