Giấy ý kiến đề nghị thanh toán là loại hội chứng từ kế toán tài chính thường gặp gỡ trong thực tế. Tuy nhiên có không ít bạn không được tiếp xúc với quá trình thực tế sẽ sẽ không biết phương pháp lập giấy ý kiến đề xuất thanh toán ra làm sao cho đúng.

Trong nội dung bài viết này Gia đình kế toán sẽ share một số mẫu mã giấy đề nghị thanh toán giao dịch được thực hiện phổ biến bây chừ và phía dẫn phương pháp viết đưa ra tiết


NỘI DUNG BÀI VIẾT

1 Giấy đề nghị giao dịch thanh toán – Những tin tức cần biết2 mẫu mã Giấy đề nghị giao dịch thanh toán do cỗ Tài thiết yếu ban hành

Giấy đề nghị giao dịch – Những thông tin cần biết

Giấy đề nghị thanh toán dùng để triển khai gì?

Trong quá trình làm việc, công tác, khi tiến hành các chuyển động nhằm mục đích chung của tập thể, tạo nên từ chi phí của cơ quan, công ty lớn mà cá thể sử dụng tiền riêng rẽ để thực hiện hoặc chưa được tạm ứng thì sẽ tiến hành đề nghị thanh toán.

Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được sử dụng trong số trường hợp sau:

Người lao động đã đưa ra nhưng không được thanh toán giao dịch hoặc nhất thời ứng;Tổng hợp các khoản đã bỏ ra kèm theo triệu chứng từ (nếu có);Làm giấy tờ thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Mẫu thư đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị giao dịch thanh toán có cần chứng từ bỏ không?

Giấy đề nghị giao dịch là một trong những thủ tục để thanh toán mà chế độ kế toán lí giải áp dụng.

Tuy nhiên, trong các văn bản thuộc nghành nghề thuế thì giấy đề nghị giao dịch thanh toán không phía trong loại bệnh từ được xét duyệt túi tiền hợp lý, đúng theo lệ đối với cơ quan lại thuế. 

Giấy đề nghị thanh toán giao dịch cần diễn tả những nội dung gì?

Giấy đề nghị thanh toán không chỉ có một mẫu duy nhất, nhưng quan sát chung sẽ sở hữu được những nội dung chủ yếu như sau:

Tên 1-1 vị, công ty và phần tử đề nghị thanh toán.Họ tên, bộ phận đang thao tác làm việc của cá thể đề nghị thanh toán.Ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng cả số và chữ.Số lượng chứng từ cội nộp kèm cùng nộp hóa solo chứng tự hoặc phiên bản sao hóa đơn.

Ai là fan lập giấy ý kiến đề nghị thanh toán?

Sau khi mua hàng/sau khi chi phí cho những nhiệm vụ được giao, người tiêu dùng hàng/người chi phí sẽ lập giấy đề xuất thanh toán. 

Giấy đề nghị thanh toán giao dịch được chuyển mang đến kế toán trưởng cơ quan, đối kháng vị, doanh nghiệp chu đáo và ghi chủ kiến đề nghị Giám đốc/Tổng người đứng đầu (hoặc bạn được uỷ quyền) lưu ý chi.

Căn cứ quyết định của người dân có thẩm quyền trông nom chi, kế toán tài chính lập phiếu bỏ ra kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển đến thủ quỹ làm giấy tờ thủ tục xuất quỹ.

»»»»» Học kế toán Ở Đâu giỏi Nhất

Mẫu Giấy đề nghị giao dịch thanh toán do cỗ Tài chính ban hành

Những mẫu giấy kiến nghị được sử dụng thịnh hành nhất:

1. Chủng loại đề nghị thanh toán giao dịch theo Thông tư 200 – mẫu số 05-TT

*

Đơn vị: ………………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề xuất thanh toán:………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………………………….. (Viết bởi chữ):………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Kèm theo:…………………………………………………….. Hội chứng từ gốc).

Người ý kiến đề xuất thanh toán(Ký, bọn họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, bọn họ tên)

2. Chủng loại đề nghị giao dịch thanh toán theo Thông bốn 133 – mẫu mã số 05-TT

Đơn vị: …………………….

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người ý kiến đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền: ……………………… (Viết bởi chữ):…………………………………………………………………………………

(Kèm theo ……………………… bệnh từ gốc)

Người đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)Người duyệt(Ký, bọn họ tên)

3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán giao dịch theo Thông bốn 107 – mẫu số: C42-BB

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

– Họ với tên bạn thanh toán:…………………………………………………………..

– bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..

– Số tiền trợ thời ứng được giao dịch thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I. Số tiền tạm bợ ứng

1. Số tạm bợ ứng những kỳ trước chưa đưa ra hết

2. Số trợ thời ứng kỳ này:

– Phiếu bỏ ra số………………. ngày ……………..

– Phiếu bỏ ra số………………. ngày ……………..

– ….

II. Số tiền kiến nghị thanh toán

1. Bệnh từ: ……………số…………….. Ngày……………….

2 ……………………………………………………………….

III. Số thừa lâm thời ứng đề xuất nộp trả lại

IV. Số thiếu kiến nghị chi xẻ sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN

(Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, chúng ta tên)

4. Mẫu giấy đề nghị giao dịch tạm ứng theo Thông bốn 79 – chủng loại số: C43-BB

ĐƠN VỊ: …………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ……. năm ……

– bọn họ tên bạn thanh toán: ……………………………………………………………….

– bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….

Xem thêm: Dùng Tỏi Tía Chứa Hoạt Chất Giúp Tiêu Nhanh Mỡ Bụng, Tỏi Tía Chứa Hoạt Chất Giúp Tiêu Nhanh Mỡ Bụng

– Đề nghị thanh toán giao dịch tạm ứng theo bảng bên dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I. Số tiền lâm thời ứng

1. Số nhất thời ứng những kỳ trước chưa bỏ ra hết

2. Số trợ thời ứng kỳ này:

– Phiếu bỏ ra số …………. ngày ………

– Phiếu đưa ra số …………. ngày ………

– …

II. Số tiền kiến nghị thanh toán

1. Bệnh từ: ……….. số………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số thừa tạm ứng kiến nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề xuất chi té sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, bọn họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)KẾ TOÁN THANH TOÁN(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(Ký, bọn họ tên)

Hướng dẫn bí quyết viết giấy đề nghị giao dịch thanh toán ĐÚNG

Giấy đề nghị giao dịch thanh toán được những văn bản do bộ Tài Chính phát hành quy định mẫu và các cá thể chỉ đề xuất điền tin tức theo mẫu mã định sẵn. Cụ thể như sau:

Phía phía bên trái của giấy đề nghị giao dịch ghi rõ chúng ta tên, đơn vị và cỗ phậnGhi rõ tên, chức vụ của người dân có thẩm quyền xét để ý giấy đề nghị giao dịch thanh toán như Giám đốc, Tổng giám đốc.Điền không hề thiếu thông tin bọn họ tên, chuyên dụng cho người ý kiến đề xuất thanh toán.Ghi rõ câu chữ thanh toán.Số tiền (bằng số và chữ) bắt buộc thanh toán.Phương thức thanh toán: giao dịch chuyển tiền hoặc chi phí mặt. Nếu chắt lọc phương thức giao dịch chuyển tiền phải ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.Nguồn gớm phí: có thể là chi phí cai quản công ty, chi phí làm chủ dự án…Số lượng hội chứng từ cùng ghi rõ từng loại hóa đơn, triệu chứng từ.