*

Giá trị tuyệt vời của một vài là khoảng cách từ số không. Vày đó, giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất luôn là số dương ngay cả khi quý giá là số âm. Ví dụ, giá trị hoàn hảo nhất của -7 là 7. Vì vậy, các bạn không thực sự yêu cầu một bảng tính để tìm các giá trị hoàn hảo nhất của các số âm. Mặc dù nhiên, Excel có thể hữu dụng cho loanthehongnhan.vnệc tìm kiếm kiếm giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một hàng số dương và âm. Đây là cách bạn có thể thêm các giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất cho tập dữ liệu bao gồm các số âm và dương vào Excel.

Bạn đang xem: Hàm lấy trị tuyệt đối trong excel

Chức năng ABS

ABS là hàm hoàn hảo mà bạn cũng có thể thêm vào bảng tính Excel. Đây là hàm trả về giá bán trị tuyệt đối cho một số trong những trong một ô solo lẻ. Đó là 1 trong hàm cơ bạn dạng không thêm quý hiếm tuyệt đối. Cú pháp cho ABS là: ABS (số) .

Ví dụ, mở một bảng tính Excel trống với nhập '-3454' vào ô B3. Kế tiếp chọn ô B4 và nhấn nút fx để open sổ Chèn Hàm. Chọn Tất cả tự trình 1-1 thả xuống Hoặc chọn hạng mục và nhấp vào ABS để mở cửa sổ trong ảnh chụp ngay mặt dưới.

*

Bây giờ thừa nhận nút tham chiếu ô cho trường Số và chọn B3. Nhấn nút OK để thêm tính năng ABS vào bảng tính. Ô B4 sẽ trả lại quý hiếm là 3454 như được hiển thị mặt dưới.

*

Bạn có thể tìm thấy giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất cho một dải ô tất cả hàm này bằng cách thêm cột ABS vào bảng tính. Tiếp đến chèn chức năng ABS vào các ô của cột. Nhập hàm = SUM trong ô ở cuối cột để thêm quý hiếm tuyệt đối.

Kết thích hợp ABS với chức năng SUMPRODUCT

Bạn rất có thể kết hòa hợp ABS với các hàm khác để tính giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo cho số dương cùng số âm trong bảng tính Excel. SUMPRODUCT là trong số những hàm có thể bao gồm ABS nhằm cung cấp cho chính mình giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất cho một loạt những giá trị dương và âm.

Trước tiên, nhập một vài dữ liệu mang trong bảng tính của người sử dụng cho hàm SUMPRODUCT. Nhập các giá trị '-4, ' '4' với '7' vào các ô A2, A3 cùng A4. Chọn ô A5 với nhấp vào phía bên trong thanh fx. Sau đó, nhập hàm '= SUMPRODUCT (A2: A4)' vào thanh fx cùng nhấn phím Enter. Điều đó sẽ trả về 7 trong ô A5, chưa hẳn là giá trị tuyệt đối.

Để tìm giá chỉ trị tuyệt vời nhất cho phạm loanthehongnhan.vn dữ liệu, chúng ta cần phối kết hợp ABS trong hàm SUMPRODUCT. Bởi vậy, hãy sửa chữa hàm nơi bắt đầu = SUMPRODUCT (A2: A4) bằng = SUMPRODUCT (ABS (A2: A4)). Tiếp nối A5 đã trả lại 15 (4 + 4 + 7) cho phạm loanthehongnhan.vn ô như được hiển thị ngay mặt dưới.

Xem thêm: Lời Xin Lỗi Người Yêu, Bạn Gái Hay Nhất, Cảm Động Nhất, Cảm Động Nhất

*

Tìm quý giá tuyệt so với SUMIF

Hàm SUMIF là hàm mà bạn có thể tính tổng các giá trị đáp ứng một tiêu chí được chỉ định. Như vậy, chúng ta có thể tìm thấy giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất cho một dải ô được thêm cùng với SUMIF. Cú pháp mang đến SUMIF là: SUMIF (phạm loanthehongnhan.vn, tiêu chí, ) .

Bạn rất có thể tìm giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một dải ô bằng cách nhập hàm SUMIF theo cách thủ công bằng tay vào thanh fx. Chọn ô A6 và nguồn vào '= SUMIF (A2: A4, "> 0 ″) - SUMIF (A2: A4, "