Bạn có thể chụp ảnh màn hình giống như hình ảnh xuất hiện hoặc ghi lại các hoạt động trên màn hình, để chia sẻ với những người khác hoặc sử dụng trong các tài liệu.

Bạn đang xem: Chụp màn hình ipad


Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Trên iPad có nút Home: Nhấn và sau đó thả đồng thời nút nguồn và nút Home.

Trên các kiểu máy iPad khác: Nhấn đồng thời rồi thả nút nguồn (ở trên cùng của cạnh bên phải của iPad) và một trong hai nút âm lượng.

Chạm vào ảnh chụp màn hình ở góc phía dưới bên trái, sau đó chạm vào Xong.

Chọn Lưu vào Ảnh, Lưu vào Tệp hoặc Xóa ảnh màn hình.

Nếu bạn chọn Lưu vào Ảnh, bạn có thể xem ảnh trong album Ảnh màn hình trong ứng dụng Ảnh hoặc trong album Tất cả ảnh nếu bạn đang sử dụng Ảnh iCloud.


Lưu ảnh màn hình toàn trang dưới dạng PDF


Bạn có thể chụp ảnh màn hình toàn trang, cuộn của một trang web, tài liệu hoặc email vượt quá chiều dài của màn hình iPad, sau đó lưu ảnh màn hình dưới dạng PDF.

Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Trên iPad có nút Home: Nhấn và sau đó thả đồng thời nút nguồn và nút Home.

Trên các kiểu máy iPad khác: Nhấn đồng thời rồi thả nút nguồn và một trong hai nút âm lượng.

Chạm vào ảnh chụp màn hình ở góc phía dưới bên trái, sau đó chạm vào Toàn trang.

Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Lưu ảnh màn hình: Chạm vào Xong, chọn Lưu PDF vào Tệp, chọn một vị trí, sau đó chạm vào Lưu.

Chia sẻ ảnh màn hình: Chạm vào

*
, chọn một tùy chọn chia sẻ (ví dụ như AirDrop, Tin nhắn hoặc Mail), nhập bất kỳ thông tin bắt buộc nào khác, sau đó gửi PDF.


Tạo bản ghi màn hình


Bạn có thể tạo bản ghi màn hình và ghi lại âm thanh trên iPad của bạn.

Đi tới Cài đặt

*
 > Trung tâm điều khiển, sau đó chạm vào
*
bên cạnh Ghi màn hình.

Xem thêm: Những Stt Ngắn Về Tình Yêu Ngắn Gọn Lãng Mạn Nhất, Stt Hay Về Tình Yêu

Để dừng ghi, mở Trung tâm điều khiển, chạm vào nút

*
hoặc thanh trạng thái màu đỏ ở đầu màn hình, sau đó chạm vào Dừng.