Excel cho loanthehongnhan.vn 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Xem thêm...Ít hơn

Để luôn cập nhật dữ liệu ngoài đã nhập, bạn có thể làm mới dữ liệu để xem các bản cập nhật và xóa gần đây. Excel cấp nhiều tùy chọn để làm mới dữ liệu, bao gồm khi bạn mở sổ làm việc và trong khoảng thời gian định giờ.

Bạn đang xem: Cách update dữ liệu trong excel


Lưu ý: Để dừng làm mới, nhấn Esc. Để làm mới trang tính, nhấn Ctrl + F5. Để làm mới sổ làm việc, hãy nhấn Ctrl + Alt + F5.


Bảng sau đây tóm tắt các hành động làm mới, phím tắt và lệnh.

Đến

Nhấn

Hoặc

Làm mới dữ liệu đã chọn trong trang tính

Alt + F5

Chọn Tùy chọn > mũi tên thả xuống bên cạnh Làm mới Tất cả >làm

*

Làm mới tất cả dữ liệu trong sổ làm việc

Ctrl + Alt + F5

Chọn Dữ liệu> làm mới Tất cả

*

Kiểm tra trạng thái làm mới

Bấm đúp vào thông báo "Truy xuất Dữ liệu" trên thanh trạng thái.

*

Dừng làm mới

Esc

*

Dừng làm mới chạy ngầm phía dưới

Bấm đúp vào thông báo trên thanh trạng thái.

*

Và sau đó chọn Dừng Làm mới trong hộp thoại Trạng thái Làm mới Dữ liệu Bên ngoài.

*

Giới thiệu về làm mới dữ liệu và bảo mật

Dữ liệu trong một sổ làm việc có thể được lưu trữ trực tiếp trong sổ làm việc, hoặc nó có thể được lưu trữ trong một nguồn dữ liệu bên ngoài, chẳng hạn như một tệp văn bản, cơ sở dữ liệu hoặc điện toán đám mây. Lần đầu tiên bạn nhập dữ liệu ngoài, Excel sẽ tạo ra thông tin kết nối, đôi khi được lưu vào một tệp Kết nối Dữ liệu Office (ODC), tệp này mô tả cách định vị, đăng nhập, truy vấn và truy nhập nguồn dữ liệu ngoài.

Khi bạn được kết nối với một nguồn dữ liệu bên ngoài, bạn có thể thực hiện thao tác làm mới để truy xuất dữ liệu đã cập nhật. Mỗi lần bạn làm mới dữ liệu, bạn sẽ thấy phiên bản dữ liệu mới nhất, bao gồm mọi thay đổi đã được thực hiện cho dữ liệu kể từ lần làm mới gần nhất.

Tìm hiểu thêm về làm mới dữ liệu


Điều này giải thích quy trình cơ bản về những điều sẽ xảy ra khi bạn làm mới dữ liệu được kết nối với một nguồn dữ liệu bên ngoài:

Ai đó bắt đầu làm mới kết nối của sổ làm việc để lấy dữ liệu cập nhật.

Các kết nối được tạo ra với các nguồn dữ liệu bên ngoài được sử dụng trong sổ làm việc.


Lưu ý: Có rất nhiều nguồn dữ liệu khác nhau bạn có thể truy nhập, chẳng hạn như OLAP, SQL Server, nhà cung cấp OLEDB và trình điều khiển ODBC.


Dữ liệu trong sổ làm việc được cập nhật.


*


Tìm hiểu về các vấn đề bảo mật

Khi bạn được kết nối với một nguồn dữ liệu bên ngoài và bạn tìm cách làm mới dữ liệu, điều quan trọng là phải biết được các vấn đề bảo mật tiềm tàng và biết được bạn có thể làm gì đối với bất kỳ vấn đề bảo mật nào.

Kết nối Tin cậy - Dữ liệu ngoài hiện có thể bị vô hiệu hóa trên máy tính của bạn. Để làm mới dữ liệu khi mở sổ làm việc, bạn phải bật kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng thanh Trung tâm Tin cậy hoặc bạn phải đặt sổ làm việc vào vị trí tin cậy. Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết sau:

Tệp ODC - Tệp kết nối dữ liệu (.odc) thường chứa một hoặc nhiều truy vấn được sử dụng để làm mới dữ liệu ngoài. Bằng cách thay thế tệp này, người dùng có ý đồ xấu có thể thiết kế truy vấn để truy nhập thông tin mật và phân phối tệp cho người dùng khác hoặc thực hiện các hành động có hại khác. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tệp kết nối được tạo bởi một cá nhân đáng tin cậy, đồng thời tệp kết nối được bảo mật và đến từ Thư viện Kết nối Dữ liệu (DCL) tin cậy.

Thông tin xác thực - Việc truy nhập vào nguồn dữ liệu ngoài thường yêu cầu thông tin xác thực (như tên người dùng và mật khẩu) được sử dụng để xác thực người dùng. Hãy đảm bảo rằng các thông tin xác thực này được cung cấp cho bạn theo cách an toàn và bảo mật và bạn không vô tình tiết lộ những thông tin xác thực này cho người khác. Nếu nguồn dữ liệu ngoài của bạn yêu cầu mật khẩu để có quyền truy nhập vào dữ liệu, bạn có thể yêu cầu nhập mật khẩu mỗi khi phạm vi dữ liệu ngoài được làm mới.

Chia sẻ - Bạn đang chia sẻ sổ làm việc này với những người khác có thể muốn làm mới dữ liệu? Giúp đồng nghiệp của bạn tránh lỗi làm mới dữ liệu bằng cách nhắc họ yêu cầu quyền đối với nguồn dữ liệu cung cấp dữ liệu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Quản lý thiết đặt và quyền nguồn dữ liệu.


Bạn có thể làm mới một phạm vi dữ liệu ngoài tự động khi bạn mở sổ làm việc. Bạn cũng có thể lưu sổ làm việc mà không lưu dữ liệu ngoài để co kích cỡ của tệp.

Chọn một ô trong phạm vi dữ liệu ngoài.

Chọn Truy vấn > vấn & trong tab >Kết nối , bấm chuột phải vào truy vấn trong danh sách, rồi chọn Thuộc tính.

Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, trên tab Sử dụng , bên dưới điều khiển Làm mới,chọn hộp kiểm Làm mới dữ liệu khi mở tệp.

Nếu bạn muốn lưu sổ làm việc với định nghĩa truy vấn nhưng không có dữ liệu ngoài, hãy chọn hộp kiểm Xóa dữ liệu khỏi phạm vi dữ liệu ngoài trước khi lưu sổ làm việc.


Chọn một ô trong phạm vi dữ liệu ngoài.

Chọn Truy vấn > vấn & trong tab >Kết nối , bấm chuột phải vào truy vấn trong danh sách, rồi chọn Thuộc tính.

Chọn tab Sử dụng.

Chọn hộp kiểm Cho phép làm mới nền để chạy truy vấn ở nền. Xóa hộp kiểm này để chạy truy vấn trong khi bạn chờ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kết Nối Máy In Với Máy Tính Qua Wi, Cách Để Kết Nối Máy In Với Máy Tính

Mẹo Trong khi bạn ghi một macro có chứa một truy vấn, Excel sẽ không chạy truy vấn ở chế độ nền. Để thay đổi macro đã ghi sao cho truy vấn chạy được ở chế độ nền, hãy chỉnh sửa macro trong Trình soạn thảo Visual Basic. Thay đổi phương pháp làm mới đối với đối tượng QueryTable từ BackgroundQuery := False thành BackgroundQuery := True.