Bài viết

Các bạn đang xem chủ thể về : “


Section trong Word là phần lớn đoạn văn bản được phân tách theo phân khúc thị phần ở dạng ẩn mà người dùng không thể thấy bằng cách một bí quyết tự nhiên. Mà cần nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên khu vực footer hoặc header thì các section mới hiển thị. Việc tạo thành section mục đích để tiện cho việc định dạng từng phần. Thuộc xem cách tạo, xóa cùng gộp 2 section trong Word 2010 cho laptop nha!
Tra cứu vớt thêm kiến thức về