Tiếp theo:Cải thiện khả năng truy nhập và trợ năng
*

Để dãn lề dòng đầu tiên của đoạn văn, hãy đặt con trỏ của bạn vào đầu đoạn văn, rồi nhấn phím tab. Khi bạn nhấn Enter để bắt đầu đoạn văn tiếp theo, dòng đầu tiên của đoạn văn đó sẽ được nhập vào.

Bạn đang xem: Cách lùi dòng trong word 2010


Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi độ dãn cách cho các đoạn văn đã viết, hãy dùng phương pháp phím tab trên đoạn văn đầu tiên, như mô tả ở trên. Sau đó đặt con trỏ của bạn ở đầu đoạn văn tiếp theo. Nhấn Backspace, rồi nhấn Enter. Lặp lại quy trình cho các đoạn văn tiếp theo.


Theo mặc định, kiểu lề dòng đầu tiên

Nếu bạn luôn muốn kiểu lề dòng đầu tiên, hãy sửa đổi kiểu Thông thường:

Đặt con trỏ ở vị trí bất kỳ trong đoạn văn.

Trên tab Trang đầu, bấm chuột phải vào kiểu Thông thường, rồi chọn Sửa đổi.

*

Chọn Định dạng, rồi chọn Đoạn văn.

*

Trên tab Indents và Spacing , dưới Indentation (Khoảng cách), chọn First line (Dòng đầu tiên).

*

Chọn OK.

Chọn OK một lần nữa.

Xem thêm: Cách Gửi Hồ Sơ Xin Việc Qua Email Hiệu Quả, Một Bộ Hồ Sơ Xin Việc Qua Email Có Những Gì


Lưu ý: Nếu bạn luôn muốn nhập vào dòng đầu tiên bất cứ khi nào bạn bắt đầu một tài liệu mới, hãy chọn tùy chọn Tài liệu mới dựa trên mẫu này trước khi bạn chọn OK.

*


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)